Individueel tuinbezoek 2019

Voorwaarden en regels individueel tuinbezoek

Individueel tuinbezoek is mogelijk in de maanden mei, juni, juli en augustus in de ochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur en s'middag's tussen 13.30 uur en 16.00 uur. Een bezoek kan maximaal 2,5 uur duren.

Om uw bezoek aan de Brummense Overtuin te bevestigen verzoeken wij U deze schriftelijk te bevestigen per mail aan emailadres: rikvantongeren@gmail.com of per post  te sturen naar: De Brummense Overtuin, Arnhemsestraat 39, 6971 AP Brummen.

Uw reservering voor het tuinbezoek is pas definitief indien wij deze in onderling overleg hebben afgesproken en bevestigd!

U kunt ook telefonisch contact opnemen voor meer informatie: 0575-560700 of 06-20398515


De entree per persoon bedraagt € 4,00.
Het minimum bedrag voor bezoek aan de tuin bedraagt € 40,00
1 tot 10 personen betalen € 40,00 voor bezoek aan de tuin.
Voor elke persoon meer is € 4,00 verschuldigd, dit ter plaaste te betalen. Ook de kosten voor de consumpties worden ter plekke contant betaald. De aanvrager van het bezoek is verantwoordelijk voor de betaling. N.B er is geen mogelijkheid om te pinnen.

Onverhoopte annulering van het bezoek dient bij voorkeur per e-mail te gebeuren i.v.m. de controleerbaarheid.

Het bezoek aan de Brummense Overtuin geschiedt op eigen risico.
De eigenaren achten zich niet aansprakelijk voor ongelukken,verlies of diefstal of van schade aan eigendommen van bezoekers of aan de bezoekers zelf.
Door bezoekers veroorzaakte schade wordt verhaald op de aanvrager van het bezoek.

De tuin is grotendeels goed toegankelijk voor rolstoelen en rollators.

Op het terrein van de Brummense Overtuin is parkeergelegenheid voor drie auto's.
In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid op de openbare weg.

Een sfeerinmpressie van de tuin kunt u vinden op de website.

Wij zien u graag in onze tuin.

Rik van Tongeren en Herman de Boois.